สสจ.ราชบุรี เผยกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ติดเชื้อเกือบ 200 ราย เร่งวางแผนจัดตั้งศูนย์ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

วันนี้ ( 23 พ.ย. 64 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศ ฝร.ภ.7) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1- 20 พฤศจิกายน 2564 นั้น แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยข้อมูลว่า ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7 พบผู้ป่วย Covid-19 จำนวนทั้งหมด 182 ราย ( นักเรียนป่วย 179 ราย แม่ครัว 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ศูนย์ฝึกฯ มีนักเรียน 562 คน ครูฝึก 15 คน แม่ครัว 14 คนและยาม 3 คน

โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ครูฝึกได้รับแจ้งนักเรียนมีอาการ ไข้หวัด ผลตรวจ ATK พบผลเป็นบวกจำนวน 36 ราย ได้นำผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลปากท่อ จำนวน 7 ราย โดยแพทย์ให้ Admit 1 ราย ที่เหลือ 6 คน อาการเล็กน้อย ให้ดูแลที่ศูนย์ฝึกฯ วัน ที่ 19 พ.ย. 2564 รพ.ปากท่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ ร่วมกับงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เข้าพื้นที่เพื่อทำการสอบสวนโรค และเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อยืนยันโรค Covid- 19 ในกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 257 ราย พบผลเป็นบวก 116 ราย วัน ที่ 20 พ.ย. 2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ ติดตามและวางแผนการดำเนินงาน เก็บสิ่งส่งตรวจนักเรียน และบุคลากรที่เหลือทั้งหมด 337 ราย พบผลบวก 66 ราย วัน ที่ 21 พ.ย. 2564 รถ x-ray เคลื่อนที่ เข้าทำการเอกซเรย์ปอด ผู้ป่วยผลบวกทั้งหมด วันที่ 22 พ.ย. 2564 ทีมแพทย์ พยาบาล ตรวจอาการนักเรียนให้คำแนะนำและพร้อมจ่ายยารักษา การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ทีมสาธารณสุข ร่วมกับทีมอำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ได้ประชุมร่วมวางแผนควบคุมโรค และด้านรักษาพยาบาล โดยประเมินสถานที่เพื่อวางแผนจัดตั้งศูนย์ดูแลรักษาภายในศูนย์ฝึก

สำหรับดูแลกลุ่มป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) และจัดสถานที่แยก เพื่อกักกันโรค และสังเกตอาการกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลร่วมดูแลรักษาพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนัก (กลุ่มสีเหลือง/กลุ่มสีแดง) ให้ทำการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปากท่อ หรือส่งต่อโรงพยาบาลราชบุรี นัดตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ผลตรวจโควิด เป็นลบทั้งหมด ตรวจ Rt PCR วันที่ 25 พ.ย.64 ในกรณีกลุ่มเสี่ยงมีอาการสงสัยโควิด-19 ให้ทำการตรวจ Rt-PCR ก่อนถึงวันนัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความห่วงใย ขอให้ครอบครัวของนักเรียนมั่นใจได้ว่า ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและศูนย์ฝึกฯ ได้ดูแลตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลอย่างดี

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention for COVID-19 หรือ "การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล" หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน