เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 447 ราย พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 9 ราย พร้อมเร่งดำเนินการติดตามไทม์ไลน์ตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาดำเนินการคัดกรองเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 9 ราย เร่งดำเนินการติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาดำเนินการคัดกรองเพิ่มเติมต่อไป เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อไว้รัส COVID-19 ในสถานศึกษา สนับสนุนสถานศึกษาสามารถได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองมั่นใจในการนำบุตรหลานกลับมาเรียนแบบ On Site ที่โรงเรียนได้ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อภายในสถานศึกษา ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ