วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ เดินทางเข้ากราบสักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับมอบของที่ระลึกในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา