วันนี้ ( 22 พ.ย.64 ) ตลอดระยะเวลาห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดติดอันดับ 1ใน 5 ของประเทศ สืบเนื่องจากการตรวจหาเชื้อในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าปลอดภัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้นอกจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ ที่จะต้อง หาให้พบ จบให้ไว นั้น สิ่งที่จะการันตีและสร้างความเชื้อมั่นได้คือการป้องกันตามกระบวนการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หารือกับ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินท์ นายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และลดอัตราความรุนแรงและลดอัตราเสียชีวิต ของชาวสุราษฎร์ธานี แต่ด้วยบริบทของพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีถึง 19 อำเภอ และประชาชนบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างใกล้ จึงยากในการเข้าถึงบริการ

ซึ่งการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์ สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมวัคซีนเคลื่อนที่ Suratthani Vaccine Mobile Unit ขึ้นวันนี้เป็นวันแรก ที่ เทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินท์ นายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับรับบริการในวันนี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ เป็นประชาชนทั่วไป ,กลุ่ม 608 และนักเรียน จะแบ่งเป็นช่วงเช้า-บ่าย รวมจำนวน 1400 คน เข็มแรกเป็นแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 700 โดส เข็มสองไฟเซอร์ 700 โดส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ยากลำบากในการเดินทาง และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีดง่ายขึ้น และเพื่อเป็นกระจายภูมิคุ้มกันให้แก่คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า ขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อที่จะกระจายไปทั่วทั้งจังหวัด ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ห่างไกลในแต่ละอำเภอ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และเชื่อมั่นในความพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เราทุกคนต้องฉีดวัคซีนเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองสุราษฎร์ธานีของเรา เราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ด้านนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินท์ นายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับวัคซีนเข็มแรก ในกลุ่ม 608 ฉีดไปแล้ว 78 เปอร์เซ็น ประชาชนทั่วไป 82 เปอร์เซ็น และกลุ่มนักเรียน 82 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานีมี เป้าหมายว่าจะต้องได้รับวัคซีนครอบคลุมทุกคน ภายใน 31 ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนทุกคนจะต้องมีระบบการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง และไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ขณะที่ นายเกรียงศักดิ์ เชื้อพราหมณ์ ชาวบ้านต.พุมเรียง บอกว่า การให้บริการวัคซีนเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะบางทีการเดินทางไปรับบริการที่อื่นมันค่อนข้างใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดหมาย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงที่ก็สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังมีเวลาทำงานอย่างอื่น พร้อมฝากขอบคุณทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่สละเวลามาให้บริการในวันนี้