การเดินหน้าขับเคลื่อนของเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควัน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อผลักดันให้สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะของจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่100% อย่างแท้จริงนั้น ล่าสุดมีการผลักดันให้ท่าเทียบเรือปากบารา ,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แล้วนั้น

นางสาวพัชรี เกิดพรม สื่อมวลชนเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีความสำคัญในพื้นที่ของอำเภอควนโดน อย่างเขาบอฆะ ที่มีความเข้มแข็งของคนชุมชนเยาวชนในพื้นที่ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ทางเครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควัน จังหวัดสตูลจึงได้เข้ามาร่วมผลักดัน ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% อย่างแท้จริง การเข้ามาร่วมผลักดันให้มีการประกาศเป็นธรรมนูญประจำชุมชน การประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับเครือข่าย และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเปิดตัวชุมชนเขาบอฆะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าปอดสะอาด ปลอดโรคไร้ควันบุหรี่ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายคนโหยหาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีกลุ่มอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะบ้านทางงอ โดยนายบักรินทร์ ผลาอาด ประธานกลุ่ม กล่าวว่า คณะกรรมการและคนในชุมชนบ้านทางงอ พร้อมที่จะประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ทันทีที่ เปิดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยในเรื่องของบุหรี่จะสร้างเป็นมาตรการให้พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเขาบอฆ๊ะ ด้วยการร้องขอให้นักท่องเที่ยวทราบว่าตรงนี้ปลอดบุหรี่ 100% แต่จะจัดโซนให้สำหรับคนที่สูบบุหรี่ไว้ เพราะต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับกลิ่นไอธรรมชาติแบบ 100%

คนในชุมชนต้องการให้จุดนี้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% โอกาสนี้ หากมีหน่วยงานหรือองค์กรใดจะสนับสนุนวิทยากร งบประมาณในด้านการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 100% หลังจากโควิดคลี่คลายจะเปิดการท่องเที่ยวของเขาบอฆ๊ะ และเปิดร้านอาหารในรูปแบบนั่งสิหลาทานในช่วงเช้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าที่นี่อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีการสูบบุหรี่ 100%

ด้านนายสุรสิทธิ์ พลาอาด รองประธาน กลุ่มอนุรักษ์เขาบอฆ๊ะบ้านทางงอ กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้ว ทางกลุ่มก็ได้มีมาตรการอยู่แล้วคือการติดป้ายในเบื้องต้น นำร่องไว้แล้วเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา หลังจากนี้เราต้องเข้มข้นขึ้น โดยเราจะมีสต๊าฟคนนึง ถือไมโคโฟนคอยประกาศแจ้ง ห้ามทุกคนสูบบุหรี่ โดยการแนะนำ เมื่อเรามีพื้นที่ชัดเจน คนที่จะสูบไม่กล้า อาจเกรงว่าจะเป็นแกะดำ ทั้งนี้จำเป็นที่ต้องมีธรรมนูญร่วมกัน ถือว่าเป็นกฎที่เราต้องใช้ที่นี่ เหมือนนักท่องเที่ยวมาจะได้ทราบว่าที่นี่มีกฎนะ การห้ามนำสิ่งสิ่งเสพติด หรือใบจาก บุหรี่ เข้ามาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่แค่เขาบอฆ๊ะ แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกจุด

ด้าน นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ทางสื่อมวลชนเข้ามาขับเคลื่อนรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ และพร้อมสนับสนุนที่จะขับเคลื่อนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาบอฆ๊ะปลอดบุหรี่ พร้อมกันนี้ยังมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ตลาดชายแดนวังประจันปลอดบุหรี่ เพราะในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยว มาจับจ่ายในตลาดนี้จำนวนมาก หากทำได้จะเห็นผลชัดเจน สำหรับเรื่องของบุหรี่นั้นได้มีการขับเคลื่อนมานานแล้ว เพื่อรณรงค์ลดเลิกสูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี 2558 ช่วงนั้นใช้ สโลแกน “บุหรี่เป็นต้นเหตุของยาเสพติด”