เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธรได้จัดขึ้นโดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัด นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัด พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง