โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ประกาศปิด 5 วัน จัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ หลังพบนักเรียนชั้น ป.6 ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อ ขณะที่โรงเรียนอนุกูลนารีปิดห้องเรียนชั้น ม.3 หลังพบนักเรียนชายติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้กลุ่มนักเรียนห้องเดียวกันงดเดินทางมาเรียนและเรียนออนไลน์ 14 วัน ขณะที่สถานการณ์โรคยังพบผู้ติดเชื้อรายวัน

จากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นเด็กนักเรียนชายชั้น ป.2 อายุ 7 ปี และเรียนหญิงชั้น ป.6 อายุ 12 ปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา โดยจากการสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่พบว่านักเรียนชายชั้น ป.2 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากญาติก่อนตรวจพบเชื้อ แต่ไม่ได้เดินทางมาโรงเรียน ส่วนนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ติดเชื้อจากญาติ และได้เดินทางมาโรงเรียนในวันที่ 16 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ยังพบเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 อายุ 14 ปี โรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ป่วยและเดินทางมาเรียนในวันที่ 2 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และเบื้องต้นพบมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันจำนวน 43 คน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาฬสินธุ์ปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 5 วันและให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online Onhand และOndemand เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 พร้อมให้กลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 ที่อยู่ห้องเดียวกับผู้ป่วย และเดินทางมาเรียนในวันที่ 16 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และครูประจำชั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งต่อไปทางผู้บริหารและคณะครูจะได้ทำความสะอาดฉีกพ่นยาฆ่าเชื้อ และประเมินสถานการณ์ต่อไป

ด้านนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี เปิดเผยว่า สำหรับกรณีพบเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 อายุ 14 ปี ของโรงเรียนอนุกูลนารีติดเชื้อโควิด-19 นั้น ได้ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากเด็กมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ป่วย โดยได้เดินทางมาเรียนในวันที่ 2 และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และหยุดเรียนไปตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหลังจากตรวจพบเชื้อทางโรงเรียนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสพฐ.โดยเข้าสอบสวนโรค นำนักเรียนที่ติดเชื้อเข้ารักษา ปิดห้องเรียนดังกล่าวทำความสะอาด และให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันจำนวนกว่า 43 คน ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมทั้งให้ทำการกักตัวสังเกตอาการและเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ส่วนนักเรียนห้องอื่นและระดับชั้นต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำสามารถเดินทางมาเรียนได้ตามปกติ โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการรองรับ และให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ขณะที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มรายใหม่อีก 22 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย โดยมียอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดล่าสุดอยู่ที่ 9,920 ราย หายป่วยแล้ว 9,465 ราย กำลังรักษาตัว 389 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 66 ราย