เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 พ.ย.64 ที่อาคารเอนกประสงค์ และห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี ต.วังกตะแจะ อ.เมือง จ.ตราด โรงพยาบาลบาลตราด,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ดำเนินการฉีดวัคซีนเอสตร้าซิเนกร้า เข็ม 2 ให้กับประชาชนจำนวนมาก ที่มาต่อแถวเข้าคิวเพื่อฉีดวัคซีนครั้งนี้ ท่ามกลางอากาศที่ร้อน ซึ่งมีประชาชนบางส่วนต้องตากแดดเนื่องจากแถวยาว ทำให้ต้องใช้เอกสารปิดปังและเสื้อมาคุมศรีษะเพื่อป้องความร้อนจากแสงแดด

การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาฉีดเป็นเข็มที่ 2 โดยฉีดเอสตร้าซิเนกร้า โดยจังหวัดตราดเหลือการฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยฉีดเข็ม 1 ไปแล้วร้อยละ 79.15 จากจำนวน 201,529 คน และกำลังเร่งดำเนินการฉีดเข็มที่ 2 เพิ่มเติม

ขณะที่โรงพยาบาลตราด ได้แจ้งให้ประชาชนชาวตราดทที่ได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็มหรือวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม(ครบ 1 เดือนขึ้นไป)ให้เดินทางมาบูสเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 (ณ อบจ.ตราด เวลา 8.00 - 14.00 น.) โดยลงทะเบียนตรวจสอบชื่อและติดต่อสอบถาม : 063 - 2088330 : 039 - 511040 - 1 ต่อ 111(ในวันและเวลาราชการ)ทั้งชาวไทยและต่างชาติและให้นำหลักฐาน คือ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และนายจ้างรับรอง

นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลตราดได้แจ้งอีกว่าให้ชาวตราดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 รับวัคซีน ซิโนแวค "เข็ม 1"ณ รพ.ตราด สาขาวัดไผ่ล้อม วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.ทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลักฐาน : บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และนายจ้างรับรอง ติดต่อสอบถาม : 063 - 2088330 และ039 - 511040 - 1 ต่อ 111 หรือwww.trathospital.go.th

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดในวันที่ 19 ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวน 60 ราย ซึ่งอำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในสัปดาห์นี้