รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเผาเทียน ในคืนวันลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเผาเทียน โดยได้จุดตะคันใหญ่ และนำกล่าวถวายตะคันบูชาบูรพกษัตริย์ ในคืนวันลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่จังหวัดสุโขทัยได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมทั้งได้เป็นประธานในพิธีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำสระตระพังตะกวน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่จังหวัดสุโขทัยและสังคมไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีสีสันด้วยไฟ Light Up และ“ตะคันดินเผา” ส่องสว่างนับพันดวงทั่วบริเวณงาน พร้อมการแสดงพลุไฟอย่างยิ่งใหญ่ สวยงามประทับใจ และการสาธิตวิถีชีวิตตลาดโบราณ และลานจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย ในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ปี 2564 ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม โดยผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสวรรคโลก