จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization: WTO อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2001 และครบรอบ 20 ปีในปีนี้ โดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นอย่างมาก บทบาทของจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ การเข้าร่วมองค์การการค้าโลกทำให้จีนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ขณะเดียวกันก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วย การจัดแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีน หรือ China International Import Expo 2021 (CIIE 2021) ปีนี้เป็นปีพิเศษ และมีความหมายที่พิเศษเช่นกัน โดยสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานฯ สรุปประวัติศาสตร์ เผยกฎหมาย มองไปยังอนาคต ส่งต่อเสียงอันเข้มแข็งแห่งยุคสมัยแก่โลกนี้ว่าจีนยืนหยัดจะเปิดกว้าง และร่วมมือกับทั่วโลกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ปาฐกถาพิเศษยังกล่าวถึงตลอด 20 ปีที่ผ่านมานั้น จีนได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาการเข้าร่วมภาคีอย่างรอดด้าน ภาษีศุลกากรฏโดยรวมของจีนลดลงจากเดิม 15.3% เหลือเพียง 7.4% ซึ่งต่ำกว่า 9.8% ของพันธสัญญาการเข้าร่วมภาคีองค์การการค้าโลก รัฐบาลจีนยังได้ปรับลดข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกว่า 2300 ฉบับ และรัฐบาลท้องถิ่นอีก 190,000 กว่าฉบับ ซึ่งได้กระตุ้นให้ตลาดและสังคมมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมา จีนได้มอบหน้ากากให้แก่ประชาคมนานาชาติแล้วประมาณ 350,000 ล้านชิ้น ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) มากกว่า 4 พันล้านชุด ชุดตรวจโควิดมากกว่า 6 พันล้านชุด และวัคซีนมากกว่า 1.6 พันล้านโดส อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการป้องการการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ สนับสนุนการยกเว้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนป้องกันโควิด-19แก่ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้ว่าจีนใช้การกระทำทำตามคำมั่นสัญญาให้เป็นจริงและแสดงถึงความรับผิดชอบ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจมวลรวมของจีนขยับจากอันดับที่ 6 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของโลก การค้าสินค้าจับต้องได้ขยับจากอันดับที่ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ของโลก การค้าด้านการบริการขยับจากอันดับที่ 11 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และครองอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้านการใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากประเทศจากอันดับที่ 26 เป็นอันดับที่ 1 20 ปีมานี้ เป็น 20 ปีของการปฏิรูปเชิงลึกและการเปิดกว้างอย่างรอดด้านของจีน เป็น 20 ปีของการคว้าโอกาสและรับความท้าทายของจีน และเป็น 20 ปี ของการแบกรับความผิดชอบและสร้างความสุขต่อโลก ในงานจัดแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีนปีนี้ “การสัมมนาระดับสูงครบรอบ20ปี จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลก” ปกป้องลัทธิพหุภาคีนิยมที่ ส่งเสริมการเปิดความทางความร่วมมือระหว่างนานาประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างฉันทามติทั่วโลกต่อไป “มุดหมายสำคัญ” เป็นคำจำกัดความที่กว้างที่สุดสำหรับแขกผู้เข้าร่วมงานต่อความหมายแห่งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของจีน หม่า เค่อ ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank : NDB) ภายใต้กลุ่ม บริกส์ (BRICS) ระบุว่า “จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นมุดหมายหนึ่ง” จากนี้จีนจะยิ่งบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างสมบูรณ์มากขึ้น และประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างน่าอัศจรรย์ ในมุมมองของ Ngozi Okonjo-Iweala ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกมองว่าการที่จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกถือมีความหมายทางประวัติศาสตร์ จีนเป็น “ช่วงเวลาแห่งการมีต้นน้ำทางเศรษฐกิจ” “หากไม่มีจีน องค์การการค้าโลกก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นองค์การระดับโลกได้” 20 ปีผ่านไปเพียงชั่วพริบตา แต่การปฏิรูปและการเปิดกว้างทางการค้ายังคงจะดำเนินต่อไป ในงานจัดแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีนทั้งสามครั้งก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ประกาศมาตรการเปิดกว้างทางการค้าต่าง ๆ และมาตรการเหล่านี้ต่างได้รับการส่งเสริมอย่างมั่นคง แสดงให้เห็นคำมั่นสัญญาของการจัดแสดงสินค้าฯ และความรับผิดชอบของประเทศมหาอำนาจ ประธานธิบดีสี จิ้นผิงได้กล่าวในงานจัดแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีนครั้งที่ 4 ว่าจีนจะขยายและเปิดกว้างมากขึ้นด้วยมาตรฐานระดับสูงต่าง ๆต่อไป เข้าร่วมการเจรจาต่าง ๆอย่างเปิดกว้างและกระตือรือร้น อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การค้าและสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีเขตสาธิตนวัตกรรมส่งเสริมการค้านำเข้า และปรับลดรายการสินค้าต้องห้าม ซึ่งมาตรการเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นความตั้งใจของจีนต่อการเปิดกว้างทางการค้าต่อนานาประเทศ ชี้แนวทางสู่ทิศทางแห่งการเปิดควาทางความร่วมมือ