วันที่ 18 ก.ย. 59 นายอดิคม อิทุภูมติ เลขาธิการสำนักงานาลยุติรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ต.ค. จะเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่กระทำการโดยทุจริต หาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ทำให้รัฐได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยทุจริต

อย่างไรก็ตามยังกำหนดให้การฟ้องคดีในภูมิภาคอยู่ ศาลในเขตพื้นที่ส่ง คำฟ้องมายังศาลอาญาคดีทุจริตฯ เพื่อให้พิจารณา เป็นศาลระบบไตร่สวนพยานหลักฐาน โดยยึดเอาสำนวนจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. มีลักลักษณะเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต่างกันที่ ไม่ตัดสิทธิในการฟ้องคดีเองของประชาชน โดยมีการไต่สวนมูลฟ้องเช่นเดียวกันกับคดีอาญาทั่วไป มี 2 ศาล คดีจะสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ หากคู่ความประสงค์จะยื่นฎีกาต้องได้รับอนุญาติจากผู้พิพากษาศาลฎีกาก่อน ถึงจะยื่นฎีกาได้

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีนายอำนาจ พวงชมถู เป็นอธิบดีท่านแรก ตั้งอยู่ที่ ชอยสีคาม ถนนนครชัยเสรี (ศรีย่าน) แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance