นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ร่วมกับ น.ส.อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. น.ส.วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และวัสดุ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ร่วมพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยียีสต์สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลในการทดสอบเชิงพาณิชย์ ระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

สำหรับความร่วมมือนี้ เป็นการทดสอบนำเทคโนโลยียีสต์ ที่มีประสิทธิภาพในการหมักเอทานอล และมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งได้ด้วยตัวเอง ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท.ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดต้นทุนค่าเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลสำหรับผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง หรือนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ UBE ได้ไม่น้อยกว่า 50% การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างประโยชน์ และถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยอีกขั้น พร้อมสอดรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของภาครัฐสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) ด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว