คปภ.ทำหนังสือแจ้งบริษัทประกันชีวิตแล้ว 5 บริษัทกวาดรางวัลบริษัทประกันชีวิตดีเด่น ค่ายกรุงเทพประกันชีวิตคว้าอันดับหนึ่ง ส่วนค่ายไทยพาณิชย์ประกันชีวิตและค่ายไทยสมุทรประกันชีวิตกวาดรางวัลอันดับ 2 และ 3 ตามมาเป็นลำดับ ขณะที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตและสหประกันชีวิตคว้าบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการดีเด่นประจำปี 2558 ไปครอง ส่วนเมืองไทยประกันชีวิตซิว 2 รางวัล เป็นรางวัลเกียรติยศ บ.ประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นกับอีกรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน

จากการสอบถามของผู้สื่อข่าวไปยังบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่นประจำปี 2558 ปราฎว่า มีบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จำนวน 5 รายด้วยกัน โดยมีบริษัทที่คว้ารางวัลบริษัทที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อันดับ 2 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อันดับ 3 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ส่วนบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการดีเด่นตกเป็นของบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้ 2 รางวัลในปีนี้คือ รางวัลแรกเป็นรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่ีมีการบริหารงานดีเด่น กับอีกรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นประจำปี 2558 โดยทั้ง 6 บริษัทดังกล่าวจะเข้าทำพิธีรับมอบรางวัลช่วงพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิรติ์วันที่ 22 กันยายน 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่สะดวกเดินทางมา ได้มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเป้นประธานมอบรางวัลในพิธีดังกล่าว


อนึ่ง สำหรับบริษัทที่ผ่านเข้ารอบแรกก่อนหน้านี้มีจำนวนทั้งสิ้น 9 รายด้วยกัน ได้แก่ บริษัท เอไอเอ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต และ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต กระทั่งท้ายสุดในรอบ 2 มีการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ปรากฎว่ามีจำนวน 5 รายคว้ารางวัล แต่อีก 4 รายชวดรางวัลครั้งนี้ โดยบางรายเป็นที่น่าเสียดายต้องมาตกม้าตาย ก็เพราะมีปัญหาเรื่องร้องเรียนมาสู่คปภ.นั่นเอง จึงถูกตัดคะแนนไปโดยปริยาย