วันนี้ (16 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีข้อความว่า

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 รายดังนี้

1 พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานป้องกันปราบปราม) ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

2 พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ทำหน้าที่ บริหารงาน ป้องกันปราบปราม )

3 พลตำรวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่ง ผู้คับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

4 พลตำรวจตรีธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนพ. ศ. 2559 เป็นต้นไปยกเว้นลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558

ประกาศณวันที่ 12 กันยายน 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน