กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ เชิญชวนเข้าร่วม “กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักฯ” ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค.64 ที่ผ่านมา นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมพบปะและประสานงานกับ สมาคมประมงในพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ชุมพร เพื่อเชิญชวนเข้าร่วม “กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 26 รวมถึงเรียนเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฯ ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ซึ่งสมาคมประมงต่าง ๆ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งฯ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร และชุมชนชาวไทยภูเขาให้ได้มีโอกาสรับประทานอาหารทะเล เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตใจอันเป็นกุศล และได้ทำบุญร่วมกัน โดยหลังจากนี้ยังคงมีแผนการเดินทางไปเยี่ยมพบปะเชิญชวนสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2564 อีกด้วย

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ