กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 "ค่ายพระศรีพนมมาศ จัดกิจกรรม "Army Barber Delivery" ให้กับประชาชนผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ โดยตั้งจุดบริการตัดผมให้กับประชาชน ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่งยั้งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งออกบริการตัดผมให้กับผู้พิการตามบ้านเรือน ที่ไม่สามารถออกมาตัดผมยังจุดบริการได้ ซึ่งมีบ้านที่ห่างไกลชุมชน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564