วันนี้ เวลา 11.30 น. ( 28 ตุลาคม 2564 ) ที่สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระครูสิริสารนิวิฐ เลขาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการวัดเจษฎารามพระอารามหลวง เดินทางมามอบสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 210 ถุง, น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้าน ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและ นางชุลีพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุพีพร โมรา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎารามพระอารามหลวง กล่าวว่า ตอนผู้ว่าฯ ปู อยู่ที่สมุทรสาคร เป็นห่วงและดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างดี จังหวัดสมุทรสาคร น้ำไม่ท่วมเลยนำสิ่งของที่มีไม่มากนัก ที่หาได้มาช่วยเหลือ มอบให้ผู้ว่าฯและชาวอ่างทองที่ประสบอุทกภัย