ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งทุกอำเภอคุมเข้มการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่ หลังพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง คุมเข้มการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่ หลังพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ได้พิจารณาอนุญาตให้สามารถจัดงานบำเพ็ญกุศลศพได้ โดยต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการลงทะเบียนชื่อผู้เข้ามาร่วมงาน ซึ่งหากพบการแพร่ระบาดในงานดังกล่าว จะได้สามารถติดตามสอบสวนโรค และควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน งดการแสดงดนตรี มหรสพ ทุกชนิด ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

ส่วนผู้ที่ไปร่วมงานควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทราบในทันที อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังได้มีมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และมีบทกําหนดโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืน โดยมีกรณีตัวอย่างที่ผ่านมา ศาลได้มีคำพิพากษาให้มีโทษจำคุก เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในขณะนี้ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอการอุทธรณ์