นายสนิท จริงสุระ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรกล่าวว่าตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธรโดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาให้ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำท่วมให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่งที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้ โดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมและได้รับความเสียหายได้ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนในชุมชนของตนเองเฝ้าระวังมวลน้ำหากล้นตลิ่งอาจท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยได้ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งจึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดน้ำท่วมที่อยู่อาศ้ยของประชาชนพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที