เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาที่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสวนปฏิบัติธรรมปากบุ่งเมย ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำท่วมบริเวณสวนปฏิบัติธรรมและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่บ้านคำม่วง และพื้นที่บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่5 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธรเพื่อให้ได้ให้กำลังใจและถวายของใช้ที่จำเป็นแด่พระภิกษุและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้จัดหาเต้นท์มาเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับพระสงฆ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติธรรมโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งขณะนี้ที่จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำชีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร 7 อำเภอ 35 ตำบล 126 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ นาข้าว 80,780 ไร่ บ่อปลา 4 บ่อ ซึ่งจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยและสำรวจเพื่อเยียวยาประชาชนส่วนที่อยู่อาศัยยังไม่มีบ้านเรือนชุมชนได้รับผลกระทบแต่อย่างใด