เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยภริยา คุณวราภรณ์ คัตตะพันธ์ ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ บริเวณทางเข้าวัดเนินยาว หมู่ 6 ตำบลหนองทรายขาว เพื่อเยี่ยมเยียน แถวบ้านหมู่ 6 บนเนินยาว ที่ได้รับผลกระทบเรื่องในสถานการณ์ covid-19 หลายสิบราย และมอบถุงยังชีพ 40 ชุด น้ำดื่ม100 แพ็ค และหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สั่งการและห่วงใยกรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยให้รีบนำตัวไปรักษาโดยเร็ว สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงให้กักบริเวณ และ ห้ามเข้า-ออก อาหารสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงและ ผู้ที่อยู่เวรเฝ้าระวัง จัดอาหาร ให้มีอย่างเพียงพอ และให้ สาธารณสุขจังหวัด และ ฝ่ายปกครอง คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

////