จังหวัดตราด จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เผยรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสจ.ตราดถึง 12 ครั้ง

จ.ตราด/ที่บริเวณห้องโถง อาคารศาลากลางจังหวัดตราด วันนี้ (23 ต.ค. 64) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช โดยการจัดพิธีครั้งนี้มีเหล่าข้าราชการ องค์กรการกุศลเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ทรงพัฒนาระบบการศึกษา และการคมนาคม ในส่วนของจังหวัดตราด ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ท่าน ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง ระหว่างประเทศ ด้วยการนำเมืองตราดในสมัยนั้น แลกกับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ จึงทำให้จังหวัดตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประภาสต้นจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 24 ครั้ง โดยพระองค์ท่านเสด็จประภาสเมืองตราดถึง 12 ครั้ง จังหวัดตราด จึงจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองตราด

สำหรับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยือนเมืองตราด ๑๒ ครั้ง ดังนี้1.พ.ศ.๒๔๑๖ เดือนพ.ย. ธ.ค. เสด็จฯ น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง และเกาะกระดาด2.พ.ศ.๒๔๑๙ เดือนม.ค. เสด็จฯ เกาะช้าง เกาะกระดาด3.พ.ศ.๒๔๒๓ เดือนก.พ. เสด็จฯ น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง และเกาะกระดาด
4.พ.ศ.๒๔๒๔ เดือนก.พ. เสด็จฯ เกาะกง เกาะกระดาด เกาะช้าง อ่าวสลักเพชร เสด็จตัวเมืองตราด ตามเส้นทางคลองบางพระพ.ศ.๒๔๒๕ เดือนธ.ค. เสด็จฯ เกาะช้าง คลองพร้าว อ่าวสลักเพชร เกาะหมาก เกาะกระดาด

5.พ.ศ.๒๔๒๖ เดือนธ.ค. เสด็จฯ น้ำตกธารมะยม บ้านหลวงสลักเพชร เกาะหมาก เกาะกระดาด
6.พ.ศ.๒๔๒๗ เดือนก.พ. เสด็จฯ เกาะช้าง น้ำตกธารมะยม แหลมงอบ7.พ.ศ.๒๔๓๐ เดือนต.ค. เสด็จฯ เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะช้าง น้ำตกธารมะยม ถวายพระกฐิน ที่วัดบุรินทรประดิษฐ์
พ.ศ.๒๔๓๒ เดือนก.พ. เสด็จฯ เกาะช้าง เกาะกระดาด น้ำตกธารมะยม8.พ.ศ.๒๔๔๓ เดือนมี.ค. เสด็จฯ น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง เกาะกระดาด และแหลมงอบ9.พ.ศ.๒๔๔๔ ๑ มีนาคม เสด็จฯ เกาะช้าง เกาะกูด เมืองตราด10.พ.ศ.๒๔๕๐ ๑๓ พฤศจิกายน เสด็จฯ กลับจากยุโรป เสด็จฯ มาที่เมืองตราดก่อนกลับคืนสู่พระนคร