เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand โพสต์ข้อความ ระบุว่า... กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดในเอกสารข้างล่างนี้