ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการติดประกาศให้ บริษัท วัฒนา ฟูตแวร์ จำกัด ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หยุดประกอบการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ขณะที่บริษัทประกันภัยที่ทางบริษัท วัฒนา ฟูตแวร์ ได้ทำไว้ ได้เดินทางเข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของโรงงาน เพื่อเตรียมประเมินค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้แก่บริษัทที่เกิดเหตุ ขณะที่พนักงานกว่า 200 คน ได้นั่งรวมตัวกันอยู่ที่กลางซอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงงาน เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยให้แรงงานทั้งหมดกรอกเอกสารเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายชดเชยค่าจ้างตามกฎหมายที่แรงงานกำหนด โดยระหว่างที่พนักงานทั้งหมดกำลังกรอกเอกสาร ได้มีพนักงานหญิงรายหนึ่งที่อ้างว่าเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารบริษัทที่เกิดเหตุ ได้แจ้งว่า ขณะนี้ทางบริษัทยังทำอะไรไม่ได้ เพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมประกาศปิดโรงงานไม่ให้ใครเข้าภายใน เพราะกองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจในวันพรุ่งนี้ เพราะต้องเอาหลักฐานเหล่านี้ไปแจ้งความเพื่อยืนยันต่อบริษัทประกันภัย ให้มาดูแลค่าเสียหายให้ ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าบริษัทประกันภัยค่อนข้างที่จะละเอียด มันต้องใช้เวลา ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทเองได้ประสานไปทางประกันสังคมไห้เยียวยาให้กับพนักงานเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งประกันสังคมกำลังทำเรื่องอยู่ ซึ่งในเบื้องต้นทางบริษัทยังไม่มีคำสั่งปลดพนักงานแต่อย่างใด แต่ทำเรื่องให้ประกันสังคมจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน 6 เดือนเนื่องจากบริษัทเกิดไฟไหม้ นายสุนทร บุญยอด เจ้าหน้าที่สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงงาน ได้กล่าว่า ในกรณีที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราวในระหว่างที่ฟื้นฟูบริษัทลูกจ้างจะอยู่อย่างไร และนายจ้างจะช่วยเหลืออย่างไรภายในบริบทกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันทางกระทรวงจะให้การช่วยเหลืออย่างไรกับลูกจ้างเหล่านี้ ซึ่งมันเป็นการเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้เตรียมตัวมา อันนี้ก็คือปัญหาซึ่งมันเกิดความซ้ำซ้อน โดยสรุปในวันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจให้พนักงานมีตัวแทนโดยให้แต่งตั้งตัวแทนแต่ละแผนก แผนกละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจา ส่วนอีกประกาศหนึ่งเพื่อประสานงานในระหว่างที่นายจ้างยังไม่มีความชัดเจน ก็ให้ไปประสานงานว่าใครประสบปัญหาอะไรบ้าง ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแนะนำ ขณะเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เดินทางมายังโรงงานที่เกิดเหตุเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ