โควิดไทยยังติดยกประเทศ ใต้ส่อแววมีสิทธิ์แซงกทม. วันนี้ครองอันดับ 2-6 แซมด้วย ชลบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี และเชียงใหม่ที่มาแรง 29 จว.หนึ่งในสามของไทยติดเชื้อใหม่ยังเกินร้อย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 01.00 น. ประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทั้ง 76 จังหวัด โดยกทม.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงแต่ยังคงมากที่สุดที่ 1,054 ราย ขณะที่จ.น่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยที่สุด 1 ราย สถานการณ์ภาคใต้ยังวิกฤติ โดยครองอันดับที่ 2-6 ของผู้ติดเชื้อสูงสุด ไล่เรียงตามลำดับคือ ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช รวมทั้งวันนี้ต้องจับตา เชียงใหม่ ที่ขึ้นอันดับ 10 ผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นครั้งแรก และพบมี 29 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย

ภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 11 จังหวัดจาก 14 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร (ขณะที่ สตูล จ่อเกินร้อยที่ 98 ราย พังงา 93 ราย)

ภาคกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 6 จังหวัด ดีขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ กทม.สมุทรปราการ สระบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา (พบว่านครสวรรค์ ตัวเลขแซงนนทบุรี และวันนี้สมุทรสาครเป็นครั้งแรกที่พบติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึงร้อยราย)

ภาคตะวันออก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 4 จังหวัดจาก 7 จังหวัด สถานการณ์ดีขึ้น ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และจันทบุรี

ภาคตะวันตก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 4 จังหวัด จาก 5 จังหวัดคือ ราชบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 3 จังหวัดคือ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี

ภาคเหนือ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยเพียงจังหวัดเดียวคือ เชียงใหม่ ที่เกินร้อยมาหลายวันติด