ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดเมืองใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดและอยู่ระหว่างการกักตัว พร้อมสั่งทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์แยกกักชุมชน รองรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงแนวทาง และมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ว่า ขณะนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการหารือกับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อเร่งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้ว เบื้องต้น ในวันพรุ่งนี้ (15 ต.ค. 64) ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดและอยู่ระหว่างการกักตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือในเรื่องสินค้าคงค้าง นั้น กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการใช้งบประมาณจากทางท้องถิ่นหรือจากจังหวัดในการให้การช่วยเหลือผู้ค้า ด้วยการรับซื้อเพื่อระบายสินค้า โดยที่ผู้ค้าจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน

ขณะนี้ ได้มีการสำรวจรายชื่อผู้ค้าทุกรายในโซน A ถึงโซน H แล้ว รวมกว่า 800 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทางเทศบาลจะดูแลเรื่องการกักตัวและการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ จะได้แจ้งไปยังอำเภอเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมดูแลขอให้กักตัวต่อไป โดยในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวประชาชน 2 สถานที่ ได้แก่ โรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ทั้งนี้ หากมีผู้ต้องกักตัวจำนวนมากก็จะใช้ระบบ Home Isolation คือ การดูแลตัวเองจากที่บ้าน ซึ่งสามารถทำได้ในผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ เพื่อสังเกตอาการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้สั่งการทั้ง 25 อำเภอ จัดตั้งศูนย์แยกกักชุมชน หรือ Community Isolation (IC) เพื่อเป็นศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว พร้อมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ในการดูแลประชาชนอย่างแน่นอน

ด้านการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง ดูแลในเรื่องของ “หมู่บ้านสีฟ้า” หรือหมู่บ้านปลอดโควิด-19 โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านสีฟ้าอยู่จำนวน 1,649 หมู่บ้าน/ชุมชน จากทั้งหมด 2,056 หมู่บ้าน/ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.20 กระจายอยู่ในอำเภอต่าง ๆ และจะได้มีการผลักดันให้เกิดหมู่บ้านสีฟ้า ตำบลสีฟ้า และอำเภอสีฟ้า เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะได้มีการมอบธงฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์พื้นที่ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อไป