เมืองสามหมอกเตรียมเปิดรับการท่องเที่ยว แต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด พุ่ง 58 ราย สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขณะที่การแถลงข้อมูลของส่วนราชการล่าช้าปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโชว์คลิปแถลงยอดผู้ป่วยใน อ.เมือง ฯ ตบหน้าหน่วยงานรัฐ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลง สถานการณ์ โรคโควิดของจังหวัด ในวันนี้ ( 14 ) ว่า ยอดผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมดจำนวน 58 ราย ประกอบด้วย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย , อ.แม่สะเรียง จำนวน 4 ราย , อ.สบเมย จำนวน 36 ราย , อ.ปาย จำนวน 5 ราย และ อ.ขุนยวม 9 ราย

ทั้งนี้ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 1,166 ราย เป็นเพศชาย 546 ราย และเพศหญิง 620 ราย เสียชีวิต 12 ราย (1.03%). รักษาหายแล้ว.669.ราย.(57.38%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 485.ราย. (41.59%) มีอาการเล็กน้อย 459.ราย ปานกลาง 21รายและรุนแรง.5.รายรักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์.12.รายรพ.แม่สะเรียง 17รายรพ.ปาย24.ราย.รพ.สบเมย 39.ราย รพ.แม่ลาน้อย 3ราย รพ.ขุนยวม 9 ราย รพ.ปางมะผ้า 2ราย รพ.สนาม.182ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI).197.ราย

ส่วนผลการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19.แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 12.ปีขึ้นไป เป้าหมาย 159,230.คน ณ วันที่.13.ตุลาคม 2564. ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม 117,677 คน เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 72,745.คน.(45.69%).ฉีดครบ.2.เข็ม.จ้านวน 42,288.คน (26.56%) และ ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 จ้านวน 2,644 คน (1.66%) ตั้งแต่วันที่19.กรกฎาคม 2564.เป็นต้นมา ได้เริ่มการฉีดวัคซีนแบบสลับฉีดตามแนวทางของ.กระทรวงสาธารณสุข คือ เข็มที่ 1.ฉีดวัคซีน Sinovac.และเข็มที่ 2.ฉีดวัคซีน AstraZeneca.ห่างจากเข็มแรก 3.-.4.สัปดาห์ซึ่งมีข้อดี คือ วิธีการฉีดแบบใหม่นี้จะทำให้สามารถฉีดครบ 2.เข็ม ได้เร็วขึ้น ร่างกายสามารถสร้าง.ภูมิคุ้มกันได้ดีและเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตลงได้มากจึงขอให้ประชาชนทุกคน.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการแจ้งอย่างเคร่งครัด หาก มีอาการสงสัยโควิด-19ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19.ที่โรงพยาบาล.หรือ.หน่วยบริการฉีดวัคซีน เชิงรุกในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคลดความรุนแรงของโรค.และลดการเสียชีวิต หากมีการติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลแถลงสถานการณ์ของโรคโควิด ของหน่วยงานรัฐในพื้นที่พบว่า มีการแถลงข้อมูลต่อสื่อมวลชนล่าช้า และสื่อได้รับข้อมูลจากทางการเมื่อเวลา 17.22 น.ขณะที่พบว่ามีบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวของ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแถลงโพสคลิปวีดีโอ แถลงข้อความยอดผู้ป่วยในจังหวัด ว่ามีกี่คน ติดเชื้อมาจากที่ใดและอาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง ก่อนหน้าการแถลงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมาก

ขณะที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ประกาศแจกชุดตรวจ ATK แก่ประชาชนทั่วไปในตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟรี ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ต่างเร่งระดมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้น