วันนี้(14 ต.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ณ ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เดินทางตรวจราชการติดตามงานนโยบายในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 สำหรับจังหวัดตรังในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 13.50 น. โดยตรวจราชการติดตามงานนโยบายในเรื่องความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำย่านตาขาว ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง.