เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 ต.ค. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการพูดคุยกับพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการยกร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า การหารือกับกกต.วันนี้ได้ขอสรุปว่า กกต.จะเป็นผู้จัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญที่มีการทูลเกล้าฯถวายขึ้นไปแล้วส่วนกฎหมายพรรคการเมือง ดูแล้วยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แต่แนวคิดที่จะแก้ไขมีอยู่ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นจะมีการข้อความเห็นจากกกต.อีกครั้งว่าจะเอาอย่างไร หากกกต.เห็นว่าควรต้องแก้ ทั้งสองฉบับทำในคราวเดียวกัน ฉะนั้นรอให้เสนอกกต.มาก่อน ทั้งนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ทางสำนักงานกกต.ได้ยกร่างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีประมาณ 30 มาตรา เป็นเรื่องบัตร 2 ใบ ร่วทถึงวิธีการนับคะแนน ซึ่งจะนับอย่างไรนั้นตนไม่รู้เพราะยังไม่ได้เห็นร่าง เพราะเขาต้องเสนอกกต.ก่อนจากนั้นจึงจะเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ และเมื่อกกต.ใหญ่เห็นชอบแล้ว ก็จะมีการรับฟังความเห็นในส่วนกลาง คือจากพรรคการเมืองและประชาชนจากนั้นจะส่งให้กกต.จังหวัดทุกจังหวัดรับฟังความเห็น ก่อนรวบรวมกลับเข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งไปให้คณะกรรมกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบอีกครั้งจากนั้นก็จะเตรียมส่งร่างดังกล่าวให้รัฐสภา

เมื่อถามว่าจะคุยกับทางกกต.อีกครั้งเมื่อไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่คุยแล้ว จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจึงจะได้มาดูฤกษ์ดูยามว่าจะส่งร่างไปที่สภาเมื่อใด ระหว่างนี้ทุกคนก็ทำงานของตัวเองไป ทั้งยกร่างซึ่งร่างเสร็จแล้ว 30 มาตรา และเตรียมที่จะเสนอ กกต.ใหญ่ และคิดว่าคงอีกไม่กี่วันเมื่อกกต.ใหญ่เห็นอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้น เมื่อถามว่าได้เห็น 30 มาตราแล้วหรือยัง กล่าวว่า ยังไม่เห็นเลย เพราะเขาต้องเสนอกกต.ใหญ่ก่อน จึงไม่อยากเอามาแสดงก่อน แต่พอผ่านกกต.ใหญ่แล้วมันก็ต้องเปิดเผยให้คนรับรู้เพื่อติชมไม่เช่นนั้นจะเรียกว่ารับฟังตาม มาตรา 77 ได้อย่างไร เมื่อถามว่าถ้าติชมแล้วสามารถปรับแก้ได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ เพราะติชมก็เพื่อที่จะแก้ ส่วนที่พรรคกำลังจะทำนั้น เขาก็มีสิทธิ์เสนอได้เพราะ ผู้ที่จะเสนอได้ ก็เป็นครม.ตามข้อเสนอเเนะขอกกต. หรือส.ส.1ใน10 แต่ส.ส.คงยังไม่เสนอร่างของตัวเองต่อสภา จนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเหมือกัน จะเสนอได้อย่างไรในเมื่อรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเสร็จก็คงจะเสนอเข้าสภาไป ถ้ามีหลายฉบับก็จะไปรวมพิจารณาร่วมกัน โดยเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาและต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วันหรือ 6 เดือน เมื่อรัฐสภาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปให้กกต.อีกภายใน 15 วัน เพื่อดูว่าการที่คณะกรรมาธิการนำไปแก้นั้นผิดไปจากเจตนารมย์ของกกต.หรือไม่ โดยกกต.จะต้องตอบกลับมาภายใน 10 วัน จากนั้นสภาก็จะทำการแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน จึงจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนตัวไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรไปกับเลขาฯกกต.ทั้งนี้เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าก็หน้าจะรู้แล้ว

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่การนับคะแนนจะกลับไปเหมือนปี 50 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบตนยังไม่เห็นร่าง ความจริงตนก็อยากรู้แต่ยังไม่อยากรู้ตอนนี้ เพราะกกต.ใหญ่เขาอาจเปลี่ยนแปลง เมื่อถามว่าคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ครม.ได้เมื่อไหร่ นายวิษณุ กล่าวว่า อีกนานเลย ขั้นตอนทุกอย่างกว่าจะเสร็จ แต่เรายังมีเวลาแม้ว่าสภาจะเปิดวันที่ 1 พ.ย. แต่ถึงอย่างไรก็ยังเสนอไม่ได้จนกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ