ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมจ.ตราดจากเหตุฝนตกหนักและการปล่อน้ำของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนคีรีธาร นั้น ได้ส่งผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลห้วยแร้งที่มีการทำการ
เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลา และหมูมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด ทำให้เมื่อน้ำท่วมมาล้นบ่อ ทั้งปลา และกุ้งกุลาดำหลุดออกจากบ่อเลี้ยงได้รับความเสียหายมากกว่า 100 บ่อ

ที่บ้านบางปรง ต.ห้วยแร้ง บ่อกุ้งของนายสมหมาย หงษ์ตะนุ อายุ 47 ปี เจ้าของบ่อกุ้ง 4 บ่อ และบ่อปลาเลี้ยงปลากระพง และปลานิล อีก 1 บ่อได้รับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากกุ้งและปลาหลุดออกจากบ่อเลี้ยง ซึ่งเตรียมการจะขายในสัปดาห์หน้าแล้ว ซึ่งเบี้ยงต้นได้รับความเสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายสมหมายกล่าวว่า กุ้งและปลากำลังจะจับขายในสัปดาห์หน้า โดยมีขนาดใหญ่ขายได้ราคากก.ละ 200 บาท ซึ่งคิดความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนปลากระพง และปลานิลก็เสียหายหลายแสนบาท ซึ่งปัญหามาจากชลประทานตราดปล่อยน้ำลงมาซึ่งมาไม่รู้ตัวและไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งที่มีคั้นดินสูงกว่า 1 เมตรป้องกันอยู่ ทำให้กุ้งที่มีขนาดราคา 200 บาท/กก.ได้รับความเสียหายทั้งหมด

ขณะที่ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เมื่อรับรู้ว่าบ่อกุ้งและบ่อปลาน้ำท่วมได้ออกมาจับปลาและจับกุ้งในบริเวณถนนเข้าบ้านบางปรง-จุฬามณีจำนวนกว่า 20 คน โดยน้ำแห และอุปกรณ์จับมาทอดแห ในพื้นที่และสามารถจับกุ้งและปลาได้จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่นำไปบริโภค

ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่ต.ห้วยแร้งขณะนี้ยังอยู่ในระดับปกติ และมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่ดีหนัก ซึ่งนายชูชีพ เลี้ยงถนอม กำนันต.ห้วยแร้ง แจ้งว่า หากฝนไม่ตกลงมาอีกใน 1-2 วันนี้ จะทำให้ระดับน้ำลดลงไปกลับสู่ปกติ โดยขณะนี้ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรกรรมจำนวนมาก และมีถนนหลายสายน้ำท่วม และที่อบต.ห้วยแร้ง ที่เป็นสถานที่รับสมัครเชือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน