คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 โดยเฉพาะในอำเภอที่ยังฉีดได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และรับมือการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีนแก่ผู้กันตน ม.33 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม เป็นต้นไป

วันนี้ (14 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งกระจายไปสู่ทุกอำเภอ และส่วนมากเป็นการแพร่ระบาดภายในครอบครัว ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติสั่งการให้อำเภอที่ยังฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ให้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอแม่อาย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ออน อำเภอไชยปราการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภออมก๋อย ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในชุมชน และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างๆ ที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดที่อาจจะขยายวงกว้างออกไปอีก

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ในศูนย์ฉีดฯ แต่ละแห่งที่มีวัคซีนคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก จะต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้หมดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจากส่วนกลาง หากไม่สามารถฉีดได้หมด จะต้องนำส่งให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อจะได้มีการจัดสรรให้กับกลุ่มอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 10,000 โด๊ส ในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม นี้ ณ บริเวณชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ เบื้องต้นได้ประสานกับนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ ให้นำลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้เข้ามาฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะทางสำนักงานประกันสังคมจะได้จัดลำดับการนัดหมายตามความเร่งด่วน

ด้านศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภออมก๋อยได้รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ ว่า ขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งทางศูนย์ฉีดฯ ได้ปรับแผนออกหน่วยฉีดเคลื่อนที่ไปให้บริการตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มากยิ่งขึ้น

ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอดอยหล่อ ได้มีการออกหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการกับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนตามจุดฉีดได้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนอีกด้วย