เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 14 ต.ค.64 นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครและคณะ เข้าเยี่ยมจุดให้บริการตรวจ รักษา ฉีดวัคซีน ตามมาตรการ COVID - Free Setting ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานในรูปแบบโครงการ “ตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร” ซึ่งเจ้าหน้าที่ๆ มาให้บริการในครั้งนี้เป็นไปภายใต้ความรับผิดชอบของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขณะที่รูปแบบการดำเนินงานตามมาตรการ COVID - Free Setting ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็จะเป็นแนวทางการให้บริการคล้ายกับสถานประกอบการหรือโรงงานคือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อน จากนั้นหากไม่พบเชื้อก็จะได้รับการฉีดวัคซีนทันที โดยการฉีดวัคซีนก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาแล้วจะได้รับวัคซีนกระตุ้นเป็นชนิด แอสตราเซเนก้า ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับเชื้อเลย ก็จะได้รับวัคซีนสูตรไขว้เป็นเข็มแรกชนิด ซิโนแวค เข็มที่สองชนิด แอสตราเซเนก้า นอกจากนี้ถ้าคนไหนมีการตรวจพบเชื้อก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง หากผลยืนยันเป็นบวก จะถูกส่งตัวไปเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามลักษณะอาการที่ปรากฏ สำหรับตลาดกลางกุ้งนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานและพักอาศัยในตลาดกลางกุ้งต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อฉีดวัคซีนในครั้งนี้อยู่ประมาณ 1,200 คน ส่วนที่เหลือนั้นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการภายนอกแต่พักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งก็ได้รับวัคซีนกันไปจนเกือบครบทั้งหมดแล้ว

นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล แล้วนำไปสู่การเปิดเมืองได้ ภายใต้โครงการสมุทรสาครเปิดเมือง โดยมีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และ ตลาดทะเลไทย เป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของ ซื้ออาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร