โควิดไทยยังติดเชื้อ 76 จว. มีเพียงแพร่ที่เป็น 0 กทม.ลดต่ำรอบหลายเดือน สวนทางกับยะลา ที่พุ่งสูงสุด พร้อมตามกันมาอีก 4 จว.เรียงลำดับติดเชื้อสูงสุด ขณะภาคตะวันตกติดเชื้อใหม่ยังยกภาค เชียงใหม่ สถานการณ์ยิ่งแย่ ติดเชื้อใหม่พรวด 337 ราย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 01.00 น. ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 76 จังหวัด โดยมีเพียงจังหวัดเดียวคือ แพร่ ที่ติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 ขณะที่กทม.ยังครองอันดับ 1 ติดเชื้อมากที่สุดแต่ลดลงต่ำสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ภาคใต้ ยะลา มาแรง ติดเชื้อมากสุดในรอบหลายเดือน อยู่อันดับ 2 โดยวันนี้ภาคใต้ครองท็อปเท็นอันดับ 2-6 มีสงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช และปัตตานี เรียงตามลำดับ ตามด้วยภาคตะวันออก อันดับ 7-9 คือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตามลำดับ ปิดท้ายอันดับ 10 สมุทรปราการ

ทั้งนี้ พบมี 32 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย โดยภาคใต้มากที่สุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย ยะลา สงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และพัทลุง

ภาคกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 7 จังหวัดคือ กทม. สมุทรปราการ สระบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี

ภาคตะวันตก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 5 จังหวัดยกทั้งภาคคือ ตาก ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และเพชรบุรี

ภาคตะวันออก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 5 จังหวัดจาก 7 จังหวัดคือ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยใน 4 จังหวัดคือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี

ภาคเหนือ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินร้อย 1 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ที่วันนี้ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 337 ราย