วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปก.ศปม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า จะเป็นไปตามวาระการประชุม

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากลดเวลาการออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว)เหลือ 5 ทุ่มถึงตี 3 จะช่วยเรื่องการตั้งด่านความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้สะดวก และความปลอดภัย มากขึ้นอย่างไรหรือไม่ พล.อ.เฉลิมพล กล่าวว่า ในส่วนเรื่องความปลอดภัย เรื่องการตั้งด่านความมั่นคงที่ร่วมกันทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว ซึ่งทางตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่หลัก การลดระยะเวลาเคอร์ฟิว ในห้วงเวลานั้น เพื่อต้องการให้ ประชาชนออกมาดำเนินกิจการกิจกรรม หรือการเดินทางได้ดีขึ้น โดยเรื่องความปลอดภัยเราก็มีชุดตรวจอยู่เหมือนเดิม