เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายสมบัติ สังข์ในเมือง หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารที่ทำการและพื้นที่โดยรอบ จากนั้นบุคลากรสาธารณสุขได้ตรวจคัดกรอง ATK ให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง กรณีเจ้าหน้าที่การเงินหญิงติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้สำนักงานที่ดินมีจำนวนผู้มาขอรับบริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ถือมีความสุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14-15 ต.ค โดยจะเปิดทำการวันที่ 18 ต.ค นี้ โดยงดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและงานรังวัดเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ได้แก่การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก,ใบแทน, ขาย,ให้และจำนอง) การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนดการอายัดที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเปิดให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและงานรังวัด เฉพาะการนัดผ่านระบบ e-QLands ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า เท่านั้น

จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยพร้อมเพื่อนร่วมงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายการเงินจำนวน 3 คน ได้เดินทางมากินอาหารที่ร้าน “บ้านย่าสเต็กเฮ้าท์” สาขาหลังวัดพระนารายณ์ (วัดกลางนคร) ต่อมาทราบข่าวพนักงานของร้านและไรเดอร์พนักงานรับส่งอาหารติดเชื้อ จึงเดินทางมาตรวจพบการติดเชื้อ ส่วนเพื่อนถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อซ้ำ ซึ่งการติดเชื้อในร้านเสต็กดังกล่าว มีความเชื่อมโยงคลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดสามัคคี เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา วันที่ 6 ต.ค. พบผู้ป่วย 2 ราย ในชุมชนหลังวัดสามัคคีได้พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวรวม 20 ราย จึงนำมาตรวจพบเชื้อ 16 ราย โดยมีผู้ป่วย 2 ราย เป็นพนักงานร้าน “บ้านย่าสเต็กเฮ้าท์” สาขาหลังวัดพระนารายณ์ (วัดกลางนคร) จึงได้ตรวจพนักงาน 34 ราย พบเชื้อ 26 ราย ติดเชื้อจากจุดสัมผัสเช่น จุดสแกนนิ้ว ห้องน้ำใช้ร่วมกันและถังน้ำแข็งแช่วัตถุดิบ