ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกิจกรรมบรรจุถุงทรายใส่กระสอบสำหรับมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา