ส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 ไปกับวันหยุดยาวคู่อากาศหนาว ชวนนักท่องเที่ยวไปดื่มด่ำบรรยากาศเมืองเก่า 9 อุทยานประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรี
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชม(ฟรี) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เที่ยวชมโบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์


อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา


อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์


อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ ผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง จะได้รับแผ่นภาพ (โปสการ์ด) ซึ่งเป็นภาพโบราณสถานสำคัญของแต่ละอุทยานฯ โดยจะแจกให้กับผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งละ 1,800 แผ่น เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้นำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศอีกด้วย