จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ไม่ผิดกฎหมาย ทางเว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ไม่ผิดกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากที่มีการส่งต่อข้อความถึงนายจ้างให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงาน เพราะตอนนี้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ว่าด้วยการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานไม่ผิดกฎหมายนั้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า ยังคงใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในงานทั่วไป และอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในงานประมงทะเล ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการแก้ไขกฎหมาย ยังคงใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในงานทั่วไป หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน