21 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุฝนถล่มลงมาในระรอกใหม่20-26 นี้ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตลอดทั้งวัน ปัญหาที่ยังพบซ้ำซากตามมาคือการเกิดน้ำท่วมขังสูงตามมาอีกจำนวนมากในถนนแทบทุกสายในโซนเศรษฐกิจย่านกลางใจเมืองชัยภูมิ ทำให้การเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานระบายน้ำไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมขังในถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามมาเป็นจำนวนมาก

ขณะที่นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองชัยภูมิ ดังกล่าวมาเกือบตลอดทั้งวันมีการระดมวางแผนรับมือเตรียมรับฝนตกหนักที่จะเข้ามาในพื้นที่ในระยะนี้ไว้ ทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองทางท่อระบายน้ำ และลอกวัชพืชขวางทางสายน้ำหลัก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเมืองมาต่อเนื่องแล้วพร้อมจัดให้มีหน่วยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองไว้แล้วตลอด 24 ชั่วโมง

ก็ยังพบว่ายังมีปัญหาซ้ำซากบางส่วนในช่วงฝนตกหนักบางส่วนจะให้น้ำระบายไม่ทันได้ อีกส่วนหนึ่งยังกลายเป็นปัญหาหลักในการเร่งระบายสูบน้ำท่วมขังในถนนระบายไม่ทัน ยังเกิดจากปัญหามีการแอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และเวลาเกิดฝนตกขยะจำนวนมากเหล่านี้ก็ไหลมาอุดตันทางท่อระบายน้ำทำให้เกิดการระบายน้ำท่วมขังตามถนนได้ล้าช้าลงตามมาในขณะนี้เป็นอย่างมากด้วย

ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงอยากฝากวอนให้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้อง มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทุกคนออกมาช่วยกันตระหนักและแก้ปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่อาศัยบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามาอุดตันทางท่อระบายน้ำในขณะนี้ที่จะทำให้มีการระบายน้ำออกจากตัวเมืองได้ล่าช้าลงด้วย ซึ่งในช่วงหน้าฝนตกหรือหากเกิดฝนตกหนักการระบาดน้ำท่วมในโซนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และโซนเศรษฐกิจในตัวเมืองชัยภูมิ ก็จะได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานมากขึ้น และอาจเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ตามมาอีกจำนวนมากได้ในขณะนี้ด้วย