พระ-เณรสวนธรรมภูสมะออกบิณฑบาต พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทใหญ่และนักท่องเที่ยวมารอใส่บาตรท่ามกลางหมอกและอากาศหนาวเย็น สะพานซูตองเป้ บ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน #วิถีชีวิต #วัฒนธรรม #หน้าต่างภาพ,บูรพา โชติช่วง ธ.ค.60