วิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (WMA) จับมือเซ็นสัญญาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ อุดม หวัง นักธุรกิจใหญ่ของจีน แห่ง บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่งออกและมีเครือข่ายด้านสุขภาพและการแพทย์ในกว่า 30 เมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อร่วมมือขยายธุรกิจ ผลักดัน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ ของ WMA ให้กว้างขวางในตลาดโลก โดย WMA ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ยังได้เปิดแพลตฟอร์มเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ชื่อ Morhello และยังมีโรงพยาบาล Panacee ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม และปัจจุบันกำลังพัฒนาความรู้และงานวิจัยในเรื่อง กัญชง กัญชา เพื่อสุขภาพและการแพทย์ โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันผลักดันและต่อยอด รุกธุรกิจด้านสุขภาพ และการแพทย์ เพื่อตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็น Medical HUB ของโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป