ตามที่สำนักงานวิศวกรรมศาสตร์อวกาศของจีน (CMSEO) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.34 น. ของวันที่ 17 กันยายน 2021 แคปซูลส่งกลับของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-12 ลงจอดที่ฐานลงจอดตงเฟิงได้สำเร็จ โดยมีนักบินอวกาศของจีน ได้แก่ เนี่ยไห่เซิ่ง (กลาง) หลิวโป๋หมิง (ขวา) และทังหงโป ออกจากแคปซูลฯได้อย่างปลอดภัย และทั้งหมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจขนส่งมนุษย์เข้าสูงวงโคจรเพื่อปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศจีนเป็นได้ครั้งแรก อย่างไรก็ดี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ฐานลงจอดตงเฟิงในการค้นหาและกู้คืนยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ยานอวกาศเสินโจว-12 ถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉวียนในมณฑลกานซูของจีน และหลังจากนั้นได้ทำการเชื่อมต่อกับโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอ โดยหลังจากที่เชื่อมต่อได้สำเร็จแล้ว นักบินอวกาศทั้ง 3 ก็ได้เข้าสู่โมดูลหลักและเริ่มปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นเวลานาน 3 เดือน ทั้งนี้ พวกเขายังได้ปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศถึง 2 ครั้ง ซึ่งพวกเขายังได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทดสอบทางเทคโนโลยีอวกาศหลายอย่าง และทั้งยังได้ทดสอบเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างและการดำเนินงานบนสถานีอวกาศในด้านการอาศัยอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานของนักบินอวกาศ ด้านระบบรีไซเคิล ด้านระบบช่วยชีวิตให้สามารถมีชีวิตรอดได้ในอวกาศ การจัดหาวัสดุในอวกาศ การปฏิบัติกิจกรรมและงานต่าง ๆ นอกยาน ตลอดจนการบำรุงรักษาในวงโคจร ความสำเร็จของภารกิจยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-12 ครั้งนี้ ได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการก่อสร้างและการดำเนินงานบนสถานีอวกาศต่อไปในอนาคต (17 ก.ย.) แคปซูลของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-12 จงจอดที่ฐานลงตงเฟิงได้สำเร็จ (17 ก.ย.) – แคปซูลของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-12 จงจอดที่ฐานลงตงเฟิงได้สำเร็จ