PTT-KV-DJSI-Online

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 นายเดวิด คาเย ผู้เสนอรายงานด้านเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความเห็นต่อสหประชาชาติ ได้ออกมาประณามการจับกุม และตั้งข้อหาต่อการแสดงออกในสาธารณะ และการใช้โซเชียลมีเดียภายใต้คำสั่งของรัฐบาลทหารที่มีมากอย่างน่าตกใจ ขณะที่ การลงประชามติ คือการเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันอย่างเสรี ตามมาด้วยการลงคะแนนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจ และความคิดที่หลากหลายควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกอย่างอิสระ