เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีส่งมอบแหล่งน้ำให้กับเทศบาลตำบลไทรงาม ตามนโยบายของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับนายเสนาะ ประพัทธ์จันทร์ รองนายกอบต.ไทรงาม และเป็นประธานเปิดป้ายโครงการรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านพระครูโสภณวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม นายสมพงษ์ ปองเกษม อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประศาสน์ สุทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

หลังจากนั้น นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในพื้นที่แหล่งน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำปี 2560 ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร นอกจากจะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนอีกด้วย