สะบ้าย้อยปิด 4 หมู่บ้านพบโควิดระบาดหนัก พบผู้ป่วย 1340 คน “เผย”มีผู้สัมผัสเชื้อพื้นที่เสี่ยงสูง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ”วัคซีน”ป้องกันโรค

วันที่ 15 ก.ย.64 รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดใน อ.สะบ้าย้อย ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาจากการสสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาสู่คนในครอบครัว ก่อนพาเชื้อเข้าหมู่บ้านหลายพื้นที่

รายงานข่าวว่าพบผู้ป่วยใน 4 หมู่บ้านแล้ว 1,340 ราย เข้ารักษาตัว 930 ราย กำลังรักษาตัว 410 ราย เสียชีวิต 8 ราย จึงมีการปิด 4 หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยเพิ่ม ม.6 ต.ธารคีรี, ม.5 ต.เขาแดง, ม.8 ต.ทุ่งพอ และ ม.7 ต.เปียน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโควิดไปในวงกว้าง

นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลากล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใน อ.สะบ้าย้อย เร่งทำความเข้าใจให้ถูกต้องแก่ประชาชนในการป้องกันโควิด โดยใช้สื่อทุกช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ในเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด เพราะมีประชาชนบางส่วนขาดความรู้เรื่องโควิด แนวทางการดูแลตนเอง และที่สำคัญให้ดูแลเรื่องอาหารการกินและเครื่องอุปโภคกับประชาชนที่ถูกปิดพื้นที่

นายวรณัฏฐ์ฯกล่าวว่า การป้องกันและควบคุมโรคโควิด โดยให้สนธิกำลังทุกฝ่ายไม่ให้มีการลักลอบเข้าพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย ให้ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรองโควิดบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดและมีมาตรการควบคุมจุดตรวจเข้าออกเข้มงวด พร้อมได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและสถานที่กักกันตัวเพียงพอ