น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมสำนักงานประกันสังคม ล่าสุด กำหนดวันโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 29 จังหวัดแล้ว ดังนี้

วันที่ 20 -21 กันยายน 2564-โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.64 จำนวน 2.3 ล้านคน กลุ่มนี้ได้เยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2564-โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 -โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564 - เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 3.5 ล้านคน คนละ 2,500 บาท ทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชน

วันที่ 28 กันยายน 2564 -โอนเงินเยียวยา ม. 40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.ที่ผ่านมาจำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่ตกหล่นที่เหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ทุกวันพฤหัสบดี หากยังมีผู้มีสิทธิตกหล่นก็จะทยอยโอนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น