เตรียมรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบท้องสนามหลวง หลังสิ้นสุดนิทรรศการพระราชพิธีพระบรมศพ ในหลวง ร.9 พร้อมเคลื่อนย้ายพระที่นั่งทรงธรรมบางส่วน จัดแผนสร้างอาคารนิทรรศการถาวรบนพื้นที่ 10 ไร่ คลอง 5 จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 4/2560 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบและรายละเอียดของการจัดสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธี ภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมยังพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ โดยกรมศิลปากรได้จัดทำแผนงานการรื้อถอนอาคารบางส่วนบนพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อนำไปจัดสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรบนเนื้อที่ 10 ไร่ บริเวณด้านหลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลอง 5 จ.ปทุมธานี และแผนงานการรื้อถอนพระเมรุมาศ และอาคารประกอบส่วนอื่นๆ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการรื้อถอนในส่วนที่จะนำไปจัดแสดงยังอาคารนิทรรศการถาวร จ.ปทุมธานีนั้น ล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเขียนแบบการจัดแสดงภายในตัวอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จนำเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในสิ้นปี 2560 หรือช่วงต้นปี 2561 โดยจะย้ายพระที่นั่งทรงธรรมบางส่วน ทับเกษตร 2 หลัง พลับพลายก 1 หลัง และทิม 4 หลัง คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา 2 ปี
“สำหรับการจัดแสดงจะนำสิ่งที่เป็นสุดยอดของงานสาขาต่าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจพระราชพิธี อีกทั้งยังรวบรวมงานพระบรมศพในสมัยโบราณของประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะถือเป็นพื้นที่ที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย หอจดหมายเหตุรัชกาลที่ 9 หออัครศิลปิน และพิพิภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งกรมศิลปากรยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลก พิพิธภัณฑ์ไหมโลก พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ไทย เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศอีกด้วย” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า รูปแบบในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยนำรูปแบบพระที่นั่งทรงธรรมมาใช้เป็นหลัก มีมุขกลาง และมุขด้านข้างทั้งสองด้าน ชั้นที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับพระราชพิธี และริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ส่วนชั้นที่ 2 จัดแสดงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ศิลปกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ด้านหน้ามีลักษณะใช้อาคารพลับพลายกเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งทับเกษตร 2 หลัง และทิมอีก 4 หลัง มาประกอบเป็นทางเดินลักษณะเดียวกับมณฑลลานพระราชพิธี
“การออกแบบภายนอกและภายในจะมีความสอดคล้องกันตัวอาคารสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่องรับทราบถึงโบราณราชประเพณี รวมถึงการจัดแสดงมหรสพต่างๆ อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว สวนนงนุช เกี่ยวกับการเกี่ยวพันธุ์ข้าว และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ที่อาจจะแจกให้ประชาชนหรือไม่อีกครั้ง” อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว