ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มติการประชุม ให้ลงนามประกาศเลือกตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะมีผลให้นายก อบต.พ้นตำแหน่งในวันนั้น และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขฉบับที่3 พ.ศ.2564 (ประกาศ 9 ก.ย.64)