นอกเหนือจากทำเลและราคา การบริหารจัดการโครงการและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย เพราะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้าอยู่จนถึงวันสุดท้ายก่อนขยับขยายสู่ความสำเร็จก้าวต่อไป ภารกิจของ ธนา ต่อสหะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence จึงไม่ได้เสร็จสิ้นลงพร้อมกับการโอนกรรมสิทธิ์ แต่ยังต้องดำเนินต่อเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่เจ้าของร่วมและลูกบ้านทุกคนตลอด การอยู่อาศัยในโครงการ หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มต้นอาชีพด้วยตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าโทรคมนาคมในธุรกิจสำรวจและขุดเจาะน้ำมันที่ต่างประเทศถึง 2 ปี แล้วข้ามกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในสายงาน Service Engineer ดูแลระบบเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก่อนจะได้รับคำชักชวนให้มาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่คอนโดมิเนียมกำลังได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในที่ดิน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ซื้อขายทรัพย์กรมบังคับคดี และทรัพย์ NPA รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ Renovation and Decoration และเฝ้ามองทิศทางการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยมาเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดการลงทุนอสังหาฯ จนมาถึงการส่งมอบงานบริการด้านอสังหาฯ อย่างครบวงจร “การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไป ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจลูกค้าในหลายมิติมาก เราต้องเข้าใจทำเล รู้ว่าทำเลไหนน่าลงทุนและเข้าใจไลฟ์สไตล์ลูกค้า รู้ Customer Insight เข้าใจเรื่องดีไซน์ รู้ว่าห้องต้องตกแต่งระดับไหนถึงจะสามารถขายได้ ที่สำคัญคือ การวางกลยุทธ์การตลาดและโปรโมชั่นช่วงเวลาไหนที่จำเป็น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ และการบริการหลังการขายควรมีอะไร นักลุงทนอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้จักบริหารจัดการพอร์ตคอนโดมิเนียมที่เราถืออยู่ในมือ เพื่อไม่ให้โอกาสกลายเป็นความเสี่ยง” ธนา อธิบาย จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ ธนาเห็นภาพของทั้งระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แม้จะข้ามเส้นทางจากอาชีพวิศวกรมาสู่อีกธุรกิจ แต่งานบริการคล้ายกับลักษณะงานที่เคยทำมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม รวมกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งการเป็นผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงและซื้อลงทุน จึงไม่เป็นอุปสรรคในการต่อยอด สู่วงการอสังหาริมทรัพย์ เมื่อได้มีโอกาสเป็น Agency Partner ช่วยสร้างยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำได้อย่างต่อเนื่อง “ไม่ว่าจะเซ็กเมนท์ไหน โดยธรรมชาติของลูกค้าต้องเลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการให้มากที่สุดเสมอ บางครั้งเราจึงต้องมีแผนสำรองเพื่อปรับบางจุดที่อาจจะไม่แมทช์กับลูกค้าให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ก่อนที่เราจะเสียโอกาสนั้นไป เช่น ถ้าคอนโดมิเนียมที่เราเสนอมีครบทั้งคุณภาพ ดีไซน์ และทำเล แต่โปรโมชั่นอาจยังไม่ตรงใจลูกค้า หรือยังไม่ตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจขณะนั้น เราก็ต้องรีบปรับตัวแล้วเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” นอกจากประสบการณ์ด้านการขายโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว ธนายังเคยรับบทบาทบริหารภาพรวมธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงการดูแลหลังการเข้าอยู่อาศัย ก่อนจะก้าวสู่โอกาสใหม่อีกครั้งในตำแหน่งผู้บริหารที่ดูแลการขับเคลื่อนของ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งให้บริการใน 6 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ 1.ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร 2.ธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3.ธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ 4.ธุรกิจตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย 5.ธุรกิจบริการด้านความสะอาด 6.ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง โดยหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายคือ งานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร การเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อที่กลายมาเป็นลูกบ้านในอีกแง่ที่ต้องเข้าถึงมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านบริหารจัดการอาคาร (Property Management) ที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านให้อยู่อาศัยในโครงการได้อย่างมีความสุขภายใต้การดูแลของ MDPC ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของลูกบ้านในอนาคต ภารกิจหลักในฐานะผู้บริหารจึงเป็นการพัฒนานวัตกรรม Living Solutions อาทิ เทคโนโลยี M365 ดูแลระบบวิศวกรรมอาคารและแอปพลิเคชัน Lifescape ซึ่งตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับการพัฒนา Essential Skills และปลูกฝัง Service Mind ในตัวตนของพนักงานทุกคนในการส่งมอบ Worry-Free Services รวมถึงธุรกิจบริการด้านความสะอาด และธุรกิจตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกด้านให้แก่ลูกบ้าน “การสั่งสมประสบการณ์ในหลากหลายด้านรวมกว่า 20 ปี รวมถึงประสบการณ์ที่เคยเป็นนักลงทุนเอง ทำให้เราค่อนข้างเข้าใจความคิดของลูกค้า ดังนั้นในวันที่เราขึ้นมาเป็นคนดูแลภาพรวมทุกอย่างขององค์กร จึงพยายามต่อยอดและบอกกับทีมงาน MDPC ทุกคนเสมอว่าหัวใจสำคัญของงานบริการคือ ต้องดูแลลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุด และเสนอให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าถ้ามีโอกาส และตั้งใจที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงในการขับเคลื่อนองค์กร” สำหรับบริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence เป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน ให้บริการใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร 2.ธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ 3.ธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ 4.ธุรกิจตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่อาศัย 5.ธุรกิจบริการด้านความสะอาด 6.ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภค