วันที่ 8 ก.ย.64 เพจกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟฟิก ระบุถึง ชื่อสถานีรถไฟฟ้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 #กรมการขนส่งทางราง #การขนส่งทางราง #ระบบขนส่งทางราง

ทั้งนี้ชื่อใหม่ที่เปลี่ยนจะเป็นสถานีในรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง ประกอบด้วย รถไฟฟ้าสายสีส้ม 5 สถานี, รถไฟฟ้าสายสีม่วง 3 สถานี, รถไฟฟ้าสายสีชมพู 7 สถานี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 2 สถานี ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อสถานีมีทั้งการเปลี่ยนในชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ